Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện đài phát thanh trực tuyến này với mục đích đem Phật Pháp theo triết lý kinh Hoa Nghiêm vào trong cuộc sống hàng ngày của quý thính giả.

Đài phát thanh Con Đường Khai Mở xin gửi đến quý thính giả những bài giảng của Thầy Hằng Trường, những cuốn kinh và sám, những câu chú của Phật, của Bồ Tát và những đoạn hướng dẩn thiền ngắn những mong đem đến cho quý thính giả cái nhìn mới về cuộc sống và cách sống với người chung quanh.

Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua điện thư  info@compassheart.com

hay điện thoại 714-625-8966

Trang nhà của Hội Từ Bi Phụng Sự là www.compassheart.com